Đăng nhập  \/ 
hoặc

415x215-hnivc-24-thuc-hanh-may-tien

 

Xem tiếp...

415x215-hnivc-22-cat-got-co-khi

Trưởng khoa: Thầy Dương Thành Hưng, ĐT: 0965264854

Phó Trưởng khoa: Thầy Nguyễn Tiến Quyết, ĐT 0935155599

Thư ký khoa:          Cô Nguyễn Thị Vân Anh, ĐT: 0917848428

Xem tiếp...

415x215-hnivc-23-thuc-hanh-han

1) Đề xuất nội dung tổ chức quá trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của khoa trước hiệu trưởng.

Xem tiếp...

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh