Đăng nhập  \/ 
hoặc

  1e

Xem tiếp...

415x215-hnivc-39-khai-giang-giao-duc

Hiện tại Khoa có 05 giáo viên cơ hữu và 21 giáo viên thỉnh giảng là đội ngũ giáo viên tâm huyết, giầu kinh nghiệm giảng dạy các môn học chuyên ngành và kỹ năng nghề nghiệp; Đội ngũ giáo viên luôn năng động trong công tác đổi mới, vớiphương pháp dạy học “Lấy người học làm trung tâm”.

Xem tiếp...

415x215-hnivc-38-be-giang

- Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo chương trình khung Chứng chỉ sư phạm dạy nghề (ban hành kèm theo Quyết định số 742/QĐ-TCDN ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề) cho đối tượng đã có chuyên môn kỹ thuật nhưng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm có nguyện vọng trở thành Giáo viên dạy nghề.

Xem tiếp...

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh