Đăng nhập  \/ 
hoặc

qlm1293451490

Địa điểm: Phòng C103 – Khu nhà C – Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

Số điện thoại: 043.853.6680

1. Công tác Đảm bảo chất lượng

2. Công tác quản lý khoa học

Xem tiếp...

 

pqlcsvc16112017

Dưới đây là cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý cơ sở vật chất:

 

Xem tiếp...

doi-ngoai

- Phạm Đức Vinh – Trưởng ban  

Điện thoại: 0913 536 287

- Nguyễn Thị Minh Hạnh – cán bộ

Điện thoại: 0982 351 292

Xem tiếp...

20882855 images1891439 Euflags

Ban đối ngoại có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác Hợp tác quốc tế của nhà trường.

Xem tiếp...

Phần nội dung tóm tắt của bài viết: phần này được viết ngắn gọn, tóm tắt toàn bộ nội dung của bài viết. Không nên định dạng trong phần này, nếu cần định dạng chỉ nên sử dụng chữ đậm hoặc in nghiêng. Hình ảnh đại diện nên để chiều rộng là 300px.

Xem tiếp...

Phần nội dung tóm tắt của bài viết: phần này được viết ngắn gọn, tóm tắt toàn bộ nội dung của bài viết. Không nên định dạng trong phần này, nếu cần định dạng chỉ nên sử dụng chữ đậm hoặc in nghiêng. Hình ảnh đại diện nên để chiều rộng là 300px.

Xem tiếp...

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh