Đăng nhập  \/ 
hoặc

quan ly mang vien thong tu lam hay di thue 0 Phòng Quản lý cơ sở vật chất giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

 

+ Đề xuất và tổ chức thực hiện về việc điều chuyển sử dụng hoặc tu sửa cải tạo: xưởng thực tập, phòng làm việc, phòng học chuyên môn hóa v..v...;

+ Lập hồ sơ theo dõi về công tác sử dụng máy móc, trang thiết bị và các tài sản;

+ Xây dựng kế hoạch quản lý bảo trì và sửa chữa các loại thiết bị kỹ thuật của khoa, và công tác điều chuyển để sử dụng hợp lý và có hiệu quả nhất;

+ Đảm bảo việc sử dụng an toàn hệ thống cung cấp điện

+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và sửa chữa ôtô phục vụ công tác của trường và cấp trên đảm bảo an toàn;

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt;

+ Tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động;

+ Quản lý và tổ chức lao động của học sinh, sinh viên khi cần thiết

+ Phối hợp thực hiện công tác kiểm kê tài sản cuối năm và báo cáo định kỳ;

+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc cung ứng vật tư thực tập, mua sắm; máy móc trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và phục vụ đào tạo;

+ Xây dựng và thực hiện các đề án về tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường

+ Quản lý việc liên kết sử dụng mặt bằng, tài sản của Nhà trường;

+ Chịu trách nhiệm quản lý sử dụng điện, mặt bằng, sử dụng tài sản của các đơn vị liên kết;

+ Quản lý cán bộ, nhân viên theo phân cấp của Hiệu trưởng và thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh