Đăng nhập  \/ 
hoặc

13734470941

+ Tổ chức các hoạt động sản xuất, sản xuất kết hợp đào tạo, các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, các loại hình liên kết sản xuất và dịch vụ đào tạo, trong khuôn khổ quy định của Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội

Xem tiếp...

vnphoto-value-of-consultant

Địa chỉ liên lạc: Trung Tâm Kỹ Thuật và Dịch vụ đào tạo

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà D, Trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội. 131 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: (04) 62753408

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem tiếp...

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh