Đăng nhập  \/ 
hoặc

415x255-hnivc-cao-dang-k33

KẾ HOẠCH SỐ 13

HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM 2020


KẾ HOẠCH VỀ HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

XEM KẾ HOẠCH VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: KH13_-_KH_Hoi_giang_2020.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

KẾ HOẠCH SỐ 14

HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2020 - ĐỢT 1


KẾ HOẠCH VỀ HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2020 - ĐỢT 1

XEM KẾ HOẠCH VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: KH14_-_Hoc_GDQP_an_ninh_-_Dot_1_2020.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 183

KÊ KHAI GIỜ GIẢNG DẠY

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020 


THÔNG BÁO VỀ KÊ KHAI GIỜ GIẢNG DẠY HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2019 - 2020)

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB183_-_Ke_khai_gio_giang_HKI_19-20.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 174

KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020 


THÔNG BÁO VỀ KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2019 - 2020)

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB174_-_Kiem_tra_dao_tao_HKI_19-20.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

KẾ HOẠCH SỐ 21

TIẾP ĐOÀN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CHLB ĐỨC VÀ KHAI GIẢNG LỚP CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO CÔNG NGHỆ Ô TÔ CẤP QUỐC TẾ THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO TỪ CHLB ĐỨC


TIẾP ĐOÀN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CHLB ĐỨC VÀ KHAI GIẢNG LỚP CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO CÔNG NGHỆ Ô TÔ CẤP  ĐỘ QUỐC TẾ THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO TỪ CHLB ĐỨC

XEM KẾ HOẠCH VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: KH21_-_KH_tiếp_đoàn_lãnh_đạo_các_cơ_sở_giáo_dục_CHLB_Đức.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 150

VỀ VIỆC THI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ K41 (2017 - 2020)

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ K41 (2017 - 2020)

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB150_-_Thi_tot_nghiep_TCN_K41.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 148

THAM GIA CUỘC THI TRẮC NGHIỆM "TÌM HIỂU 90 NĂM LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM"


THÔNG BÁO THAM GIA CUỘC THI TRẮC NGHIỆM "TÌM HIỂU 90 NĂM LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM"

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB148_-_Cuoc_thi_tim_hieu_90_lich_su_DCS_VN.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

KẾ HOẠCH SỐ 19

VỀ TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020 


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020

XEM KẾ HOẠCH VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: KH19_-_To_chuc_Khai_giang_19-20.pdf

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh