Đăng nhập  \/ 
hoặc
Trường Cao Đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đã xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2012-2016. Để hiện thực hóa chiến lược này, trường đã và đang tiến hành tin học các hoạt động quản lý, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn từ năm 2012-2015. 
 
Chương trình tiến hành tin học hóa các hoạt động quản lý được mô hình như sau:
 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh