Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

 

Thứ ngày

Công việc sáng

Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Vinh

Đ/c Minh

Đ/c Hường

Thứ 2

16/07

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

17/07

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

18/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

19/07

 

14h30: Họp đảng ủy công bố Quyết định của Đảng ủy Khối về việc chỉ định UV BCH Đảng bộ trường tiếp tục nhiệm kỳ 2015 - 2020.

TP: Các đồng chí đảng ủy viên.

ĐĐ: Phòng họp nhà A.

 

15h00: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ bầu các chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy hiện đang khuyết nhiệm kỳ 2015 - 2020.

TP: Các đồng chí đảng ủy viên.

ĐĐ: Phòng họp nhà A.

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

20/07

 

09h00: Họp bàn đào tạo ngắn hạn ngành sửa chữa ô tô với công ty cổ phần nhân lực TTC Việt Nam 

TP: BGH; K.CN Ô tô; Cty TTC VN

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

 

 

 

 Thứ 7

21/07

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh