Loading ...

Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND Ban hành quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố Hà Nội

Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND Ban hành quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố Hà Nội
Ngày:
07 Tháng 12 2013
 
 
 
Powered by DHM Việt Nam