Đăng nhập  \/ 
hoặc


Bộ hồ sơ gồm:

1.  Thông báo tuyển sinh 2018- 2019:

Thong_bao_tuyen_sinh_2018-2019.doc

2. Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh: 

Huong_dan_lam_Hoso_TS.doc

3.  Đăng ký học nghề:

Dangkyhocnghe.doc

 4. Sơ yếu lý lịch:

so_yeu_ly_lich.doc

 

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh