Đăng nhập  \/ 
hoặc

415x255-hnivc-cao-dang-k33

 THÔNG BÁO LỊCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019


THÔNG BÁO LỊCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: Lich_tong_ket_nam_hoc_2018-2019.pdf

  thoi khoa bieu1THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ 20-05-2019 ĐẾN 25-05-2019 của
trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội:

 

Xem tiếp...

  thoi khoa bieu1THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ 13-05-2019 ĐẾN 18-05-2019 của
trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội:

 

Xem tiếp...

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 42

KIỂM TRA NỘI VỤ, ĐÀO TẠO VÀ DỰ GIỜ ĐỘT XUẤT

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA NỘI VỤ, ĐÀO TẠO VÀ DỰ GIỜ ĐỘT XUẤT

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB42-Kiem_tra_cong_tac_noi_vu_va_du_gio_dot_xuat.doc

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 47

VỀ VIỆC THAM DỰ HỘI NGHỊ GẮN KẾT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2019

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ HỘI NGHỊ GẮN KẾT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2019

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB47-Ke_hoach_tham_du_hoi_nghi_theo_KH_1125.doc

  thoi khoa bieu1THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ 06-05-2019 ĐẾN 11-05-2019 của
trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội:

 

Xem tiếp...

  thoi khoa bieu1THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ 29-04-2019 ĐẾN 05-05-2019 của
trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội:

 

Xem tiếp...

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 46

VỀ VIỆC ĐỐI THOẠI GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ HỌC SINH SINH VIÊN 

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018 - 2019


THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỐI THOẠI GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ HỌC SINH SINH VIÊN, HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2018 - 2019)

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB46-doi_thoai_HSSV_2018-2019_-_ky_2.doc

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh