Đăng nhập  \/ 
hoặc

thoi khoa bieu1THỜI KHÓA BIỂU HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP VÀ 9+

TUẦN TỪ 09-03-2020 ĐẾN 13-03-2020 của
Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội:

 

Xem tiếp...

thoi khoa bieu1THỜI KHÓA BIỂU HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP VÀ 9+

TUẦN TỪ 02-03-2020 ĐẾN 06-03-2020 của
Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội:

 

Xem tiếp...

415x255-hnivc-cao-dang-k33

KẾ HOẠCH SỐ 13

HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM 2020


KẾ HOẠCH VỀ HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

XEM KẾ HOẠCH VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: KH13_-_KH_Hoi_giang_2020.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

KẾ HOẠCH SỐ 14

HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2020 - ĐỢT 1


KẾ HOẠCH VỀ HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2020 - ĐỢT 1

XEM KẾ HOẠCH VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: KH14_-_Hoc_GDQP_an_ninh_-_Dot_1_2020.pdf

thoi khoa bieu1THỜI KHÓA BIỂU HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP VÀ 9+

TUẦN TỪ 13-01-2020 ĐẾN 16-01-2020 của
Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội:

 

Xem tiếp...

thoi khoa bieu1THỜI KHÓA BIỂU HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP VÀ 9+

TUẦN TỪ 06-01-2020 ĐẾN 10-01-2020 của
Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội:

 

Xem tiếp...

thoi khoa bieu1THỜI KHÓA BIỂU HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP VÀ 9+

TUẦN TỪ 30-12-2019 ĐẾN 03-01-2020 của
Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội:

 

Xem tiếp...

thoi khoa bieu1THỜI KHÓA BIỂU HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP VÀ 9+

TUẦN TỪ 23-12-2019 ĐẾN 27-12-2019 của
Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội:

 

Xem tiếp...

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh