Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 06-07-2020 ĐẾN 12-07-2020
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 29-6-2020 ĐẾN 04-07-2020
Thông báo về việc thi tốt nghiệp Cao đẳng K41 và Trung cấp K42 năm 2020
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 22-6-2020 ĐẾN 28-06-2020
Lịch tổng kết năm học 2019 - 2020
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 15-6-2020 ĐẾN 21-06-2020
140 - QUYẾT ĐỊNH CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I (2019 - 2020)
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 08-6-2020 ĐẾN 14-06-2020
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 01-6-2020 ĐẾN 07-06-2020 (2)
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 25-05-2020 ĐẾN 31-05-2020
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP VÀ 9+ TUẦN TỪ 18-05-2020 ĐẾN 24-05-2020
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 11-05-2020 ĐẾN 16-05-2020 (2)
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 04-05-2020 ĐẾN 09-05-2020
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE TUẦN TỪ 27-04-2020 ĐẾN 01-05-2020
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE TUẦN TỪ 20-04-2020 ĐẾN 25-04-2020
Thời khóa biểu tuần 06
KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG MIỄN PHÍ
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP VÀ 9+ TUẦN TỪ 11-05-2020 ĐẾN 16-05-2020
024 3853 3780