Tuyển sinh

CÁC NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP ĐANG ĐƯỢC ĐÀO TẠO

CÁC NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP ĐANG ĐƯỢC ĐÀO TẠO VÀ MỨC HỌC PHÍ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH - LỚP CHẤT LƯỢNG CAO - ĐÀO TẠO SONG HÀNH CÙNG VINFAST

                           ...

Thông báo tuyển sinh cao đẳng, trung cấp, sơ cấp năm học 2020 - 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP NĂM HỌC 2020 - 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ HỌC SINH, SINH VIÊN I.  TÚI ĐỰNG HỒ SƠ): Ghi...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ 9+ (DÀNH CHO HS THCS)

Hướng dẫn làm hồ sơ học sinh, sinh viên

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ HỌC SINH, SINH VIÊN I.  TÚI ĐỰNG HỒ SƠ): Ghi rõ...

Mẫu đơn sơ yếu lí lịch

MẪU ĐƠN SƠ YẾU LÍ LỊCH Xem tại đây: /upload/files/word/so-ye-u-ly-li-ch.doc

Phiếu đăng ký dự tuyển

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN. Xem tại...

Mẫu đơn xin nhập học lớp 10

MẪU ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 10: Xem tại...

Quy chế tuyển sinh - Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp

QUY CHẾ TUYỂN SINH - CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP Xem tại...

Chỉ tiêu tuyển sinh 2020

HỒ SƠ TUYỂN SINH, MÃ NGÀNH NGHỀ HỆ TRUNG CẤP - CAO ĐẲNG

Để xem hồ sơ tuyển sinh năm học 2019 - 2020. Xin mời click vào đây để tải...

Hướng dẫn làm hồ sơ hệ cao đẳng - Trung cấp năm 2020

Để nhập học tại Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội, Bạn có rất...

024 3853 3780